Experts en assessorament, gestió i implementació al sector de la mobilitat

Contacte

Introducció

Un bona gestió de les zones d’aparcament és bàsica per facilitar la mobilitat al centre de les ciutats i aconseguir la màxima rotació possible de vehicles estacionats a la via pública perquè tothom se’n pugui beneficiar. Afavorint la mobilitat dels vehicles s’aconsegueix millorar l’experiència dels
ciutadans i potenciar l’afluència als eixos comercials dins de les ciutats.
Trobar un lloc on estacionar el vehicle no hauria de ser mai un impediment pels ciutadans a l’hora de moure’s per les xarxes urbanes. Per això a OPCIONS VIALS ens especialitzem en aparcaments regulats amb restriccions de temps d’estacionament que afavoreixen aquesta rotació de vehicles. La tendència actual a les ciutats europees és de convertir-les en espais compartits amables per a tots els ciutadans, ja vagin a peu, amb bicicleta o amb automòbil. Per aconseguir-ho és bàsic tenir una gran visió tècnica i capacitat de previsió per poder regular la interacció i la convivència entre els vehicles i el transport no motoritzat.

 

El nostre objectiu, facilitar l’experiència als usuari

Qui som

OPCIONS VIALS és una empresa amb 22 anys d’experiència que ofereix serveis d’assessorament, gestió i implementació al sector de la mobilitat.

 

Som experts en la gestió de zones d’estacionament regulat, àmbit on apliquem les noves tecnologies per afavorir el dinamisme a les ciutats i el trànsit sostenible dels vehicles.

 

També gestionem pàrquings públics i privats i gestionem i assessorem projectes de mobilitat urbana en general.


El nostre objectiu és implementar nous programes que agilitzin i simplifiquin els procediments de gestió de les zones d’aparcament, per facilitar l’experiència als usuaris.


Oferim les màximes facilitats per afavorir la convivència entre vehicles i vianants a les ciutats i per ajudar a millorar la gestió a nivell municipal.


Medi ambient, sostenibilitat i noves tecnologies.


La sostenibilitat és un pilar de la nostra filosofia, és per això que invertim en noves tecnologies per trobar solucions cada vegada més respectuoses amb el medi ambient.

 

Un exemple en són els parquímetres alimentats amb energia solars que no depenen de l’energia elèctrica convencional ni de la xarxa d’enllumenament pública.


També vetllem perquè els nostres projectes i explotacions quedin integrats als espais, per això comptem al nostre equip amb paisatgistes que aconsegueixen dissenys que s’adapten als elements naturals, per tal d’aconseguir un entorn urbà que afavoreixi els vehicles, però també la seva convivència amb els vianants.