Gestió pàrquings públics i privats

Contacte

Els pàrquings, tant públics com privats, són una alternativa municipal a les zones d’estacionament
regulat que no disposen de limitació horària. Presenten múltiples avantatges:


• Al no disposar de límit horari, els usuaris poden prolongar la seva estada als nuclis comercials, cosa
que permet atraure visitants procedents d’altres zones urbanes.
• Aquests tipus d’aparcaments combinen places d’estacionament de pagament per fracció horària
amb places de lloguer mensual o anual, cosa que assegura la ocupació i el rendiment de les zones
d’estacionament.


Per als pàrquings oferim serveis de gestió, explotació i manteniment d’aparcaments en règim d’arrendament, concessió o propietat