Consultoria

Contacte

La nostra experiència i el coneixement adquirit al llarg dels anys ens permet oferir serveis de consultoria per donar assessorament sobre com construir i gestionar zones d’aparcament aplicant conceptes organitzatius, econòmics, tecnològics i mediambientals que optimitzin el resultat funcional, econòmic i social de cada projecte.

 

El nostres serveis de consultoria inclouen:

  • L’anàlisi de viabilitat tècnica i econòmica de nous projectes d’aparcaments públics i privats.
  • Assessorament previ de les necessitats d’estacionament que presenti el municipi, segons la oferta i
    la demanda.
  • Assessorament legal per a la redacció de reglaments i bases jurídiques.
  • Estudi de la viabilitat econòmica per la implantació d’aparcaments a la via pública regulats amb
    limitació horària.